Dybdeintervjuer - Advicia

Dybdeintervjuer

Advicia har lang erfaring med gjennomføring av dybdeintervjuer. Det er overraskende hvor mye noen godt gjennomføre dybdeintervjuer kan gi av ny og viktig informasjon.

Eksplorative undersøkelser – dybdeintervjuer

Advicia har lang erfaring med gjennomføring av dybdeintervjuer. Det er overraskende hvor mye noen godt gjennomføre dybdeintervjuer kan gi av ny og viktig informasjon. Vi opplever stadig at produktegenskaper som vi antok var mindre viktige fremheves som viktige. Eller at interessante meninger om hvilke behov produktet dekker blir nytt og viktig grunnlag for hvordan produktet kan markedsføres. Riktig gjennomført skaper dybdeintervjuer en høy grad av ærlighet og mulighet for å få flere begrunnelser, enn vi normalt får i andre typer kontakt med kundene.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh